UKK Jurusan RPL

Coding…. Coding … Coding sampai kelapa eh Kepala Pusing….. Design.. design … design sampai Blink.. blink… Hari ini dilaksanakan Ujian Kompetensi Kejuruan untuk Jurusan Rekayasa…

Lebih Lanjut UKK Jurusan RPL